Svět

Dalcor
7.10.2008 15:42
Solamnijské státní zřízení
Jakým způsobem podle vás funguje politické zřízení Solamnie? Podle některých zdrojů je Solamnie království, podle některých je solamnijský velmistr vládce Solamnie, jak to vidíte ze Solamnijskou nobilitou? Vidítě nejakou souvztažnost s naší historií?
Autorská citace #1
7.10.2008 18:19 - elinor
osobně jsem byla toho názoru, že fungovalo na principu řádových panství - podobně, jak spravovali své území němečtí rytíři nebo johanité nebo třeba i ti templáři. Pak jsem u knížek získala pocit, že tam funguje klasická rodová šlechta. Za nejpravděpodobnější považuji asi takovouto kombinaci: - klasický lenní systém, kdy jsou jednotlivá panství svěřena do péče konkrétnímu rodu; ten rod má ke svému území a jeho obyvatelům pevně dané závazky (typu ochrana) - loajalita jednotlivých rodů nicméně nepatří konkrétní osobě, ale řádu solamnijských rytířů, jejž představuje velmistr (stojící v čele nějaké rady); do jeho rukou jsou skládány veškeré přísahy (byť nejsou vztaženy k němu, ale řádu a jeho tradici!), on spolu se zbytkem rady určuje, jak a zda budou obsazována území bez ochrany
Autorská citace #2
7.10.2008 18:49 - Malfin
Souhlasím s Elinor. Taky mi to tak připadne podle knížek. Příručky jsem v rukou neměl. Velmistr vlastně zastupuje monarchu, tak mi to připadne.
Autorská citace #3
7.10.2008 19:58 - wraiths
pro me je to neco jako Nemecko do 10.stol. Nebo Velka Morava. Skotsko jsme uvazoval nejprve taky(klany), ale po duchovni strance si to predstavuji jinak.
Autorská citace #4
9.10.2008 21:40 - Dalcor
Titulatura velmistra zní:Grand Master of the Most Holy Knightly Order of Paladine in Solamnia, Lord of Knights a jeho funkce: Supreme Commander of the Solamnic Army and Supreme Overlord of Solamnia, Head of the Knightly Council and of the Table of State Major.
A právě Head of hthe Table of the State Major mi dělá problémy přeložit.
Solamnie je monarchie, s dědičným královským rodem který vymřel po přeslici nebo mečem a přestože jsou dědici tak nikdo Solamnii defacto nevládne (Rise of Solamnia trilogy nepočítám) dědici.
Autorská citace #5
10.10.2008 09:06 - elinor
Hm, je někde popsán mechanismus přechodu od monarchie k řízení velmistrem? Případně: je nějaká historická paralela v našem světě? (napadly mě dvě možné, ale obě jsou blbost a ve spoustě důležitých detailů tam nesedí).
Autorská citace #6
10.10.2008 15:23 - Dalcor
Osobně asi nejlepší popis bude v knize Vinas Solamnus, ale tu nemám, případně v sérii Warriors (taktéž nemám).
Paralela s naším světem IMHO neexistuje. Nejblíže snad možná David Eddings Elenie a Tamuli, kde rytíři stále využívají svých světských titulů.
BTW studovali sjte zde můj rozbor rytířstva?
Paralela s velmými církevními řády není - zde jsou rytíři vysvěcení bratři, vzdávající se titulů a disponující majetkem rytířstva, který ale jejichv stupem do řádu nemusí být zároveň annexí - bylo to dobré místo pro druhé a třetí synky šlechticů.
Solamnijské rytířstvo je spíše výlučným sborem přední solamnijské nobility s přidruženými podřády služebných bratří a žoldnéřského/lenního vojska. Velmistr pak vládne Solamnii v pozici "kancléře" - Head of the Stable of State Major a jako generální velitel solamnijských vojsk, s pomocí Nejvyšších rytířů (zde paralela s řádem německých rytířů a tzv Velkými rytíři) a samozřejmě Generální kapituly. Monarchie padla někdy před Pohromou. Podle Tales of the Lance byl Vinasovi dokonce nabídnut královský háv, ale on ho odmítl. Ani Tales of the Lance, ani DLCS, ani Knightly Orders v tomto nejsou průkazné. Dá se předpokládat, že Solamnie je konstituční monarchie s Velmistrem substitujícím funkci kancléře (Jeho Excellence Pán rytířů Guntar syn Wistanův, vévoda ze Sankristum, kancléř Solamnie by asi byla správná Titulatura Gunthara).
Naopak rytíři Takhisis jsou řádem veskrze sakrálním a tím jsou rovny řádům johanitským, templářským a teutonským. Ale to jsem odbočil.
Autorská citace #7
10.10.2008 19:11 - elinor
v tom případě děkuji za odbočení, protože tohle všechno jsou vysoce zajímavé informace. :-) Má představa o analogii vycházela z představy řádu jako organizace orientované na určitý kodex spravující určité území a nenapadla mě žádná ryze světská obdoba z našeho světa.
Autorská citace #8
11.10.2008 07:26 - Dalcor
Já si včera prošel DLCS (Dragonlance Campaign Setting DnD 3,5E) a TotL (Tales of the Lance Dragonlance Campaign Setting ADnD 2nd Edition). Jedna mluví o monarchii, a Vinas Solamnus jako zakladatel Solamnie se stal králem, druhá mluví o Republice...
Čert se v tom vyznej.
Autorská citace #9
2.4.2010 11:23 - schleitr
Jak vlastně funguje solamnijská společnost?
Předpokládám,že každý solamnijský šlechtic je zároveň členem rytířského řádu.To ovšem mmusí zákonitě docházet ke střetům mezi povinsotmi vůči řádu a vůči vlastnímu panství.Dále kolize mezi světskými tituli a řádovými hodnostmi....
Co je na prvním místě?Vztah leník-lení pán nebo níže postavený rytíř-výše postavený rytíř?


A co solamnijská armáda?V knihách se mluví pouze o rytířích,jakoby každý voják solamnijského vojska byl zároveň rytířem.
Na. dlnexu jsem narazil na strukturu solamnijské armády,která uvádí sílu 42000 rytířů.Což je podle mě blbost.Navíc autor sice zná základní historickou jednotku rytířského vojska "kopí",ale počítá,že všech jeho 7 členů jsou urození rytíři.
Když bych tento sytém promítl do našeho středověku(tedy 1 urozený rytíř a 1 urozený panoš na kopí) tak dojdemu k vcelku uvěřitelnému počtu 6 000 rytířů a cca 30 000 neurozených mužů "stálého vojska".Ovšem chybí nám pěchota a námořnictvo(předpokládám,že je Solamnie vzhledem ke své poloze má....).
V případě velkých válek zřejmě dochází ke svolání zemské hotovost veškerého panstva(což je ovšem moje na našem středověku založená domněnka....)
Autorská citace #10
4.4.2010 09:20 - Dalcor
Tyhle dvě otázky jsou naprosto perfektní a momentálně neuspokojivě vysvětlené.
Co se týče armád, nosným prvkem nám mohou být dva zdroje, které ale nejsou ajksi příliš vypovídající. První se vrací k Válce kopí, přiručka War of the Lance. Kdy rytířstvo jako takové neexistovalo. Druhá je trilogie Rise of Solamnia, která je sice perfektně napsaná, ovšem z jiného světa než je Dragonlance :). (trochu problém z kánonem). Obě tedy nemají výpovědní hodnotu o tom jak Solamnie funguje když byla na vrcholu moci.

Další věc - podle mě pokdu píše že kopí se počítá pouze na Solamnijské rytíře, je třeba připomenout že panoši jsou členem rytířstva.

Pokdu vycházíme z těhle knih a čteme mezi řádky...

Vinas Solamnus byl králem, ale po něm, pravděpodobně z úcty k němu samotnému mají další velmistři už jenom titul kancléře (Head of the Table of the State Mayor). Královská koruna je ovšem dědičná a mají na ní nárok rody se Solamnusovou krví (jako je například DiCaela). Ovšem král je IMHO pouze anstrčenou figurkou - příkladem je Dánsko, Španělsko, nebo Nizozemí. Ústavní moc má velmistr, velcí rytíři a generální kapitula.

Ne každý šlechtic musí být členem řádu, ale většina jest.Pokud ale je,tak si zároveň drží svůj titul (Příkladem Lord Soth, vévoda z Dargaardu, či Derek, pán z Korunní stráže, Gunthar, pán na Wistanu a vévoda se Sankristu). Titulární šlechtici pak zároveň často velí kapitulám na svých panstvích. Což je v celku oproti "evropským" zvyklostem docela rozdíl. Oproti evropským zvyklostem, je také zásadní rozdíl ten, že zájmy šlechty jsou zájmem státu (zákoně dobré přesvedčení Solamnie jako útvaru).

Sliboval jsem že se k tomu vrátím v článku, ještě se tak nestalo, ale stane. Je trošku problém na rytířstvo vztahovat evropské rpvky. V prvé řadě to psali američaé bez historického vzdělání. v dané oblasti.
Autorská citace #11
5.4.2010 15:08 - schleitr
Neplánuje se recenze Rise of Solamnia?Slyšel jsem na ni samou chválu.Údajná odlišnost od kánonu a "military děj" ji činí ještě přitažlivějšími....
Šance,že by ji FantomPrint někdy v blízké době vydal náhodou není?
Autorská citace #12
18.4.2010 14:56 - Dalcor
Well, šance tu je, ale pravda je, že to je teprve druhá kniha z DL kterou jsem nedočetl (resp. 3. díl)

Pro přispívání do diskuse se musíš přihlásit (zapomenuté heslo). Pokud účet nemáš, registrace trvá půl minuty a 5 kliknutí.

ČAS neregistrovaní : 0.0016341209411621 sec;
Nenalezeny žádné záznamy.
1 až 20 z 21 >
ČAS 0.062052011489868 secREMOTE_IP: 44.192.92.49