Rytíři ze Solamnie

Obsah článku:

Organizace rytířstva před Válkou duší

Rytíři jsou rozdělení do jednotlivých kapitul podle příslušnosti rytířů, většinou ze 40-80 členů, což ale není pravidlem. Kapitule velí Komtur a kapitulní rada sestávající z komtura a zástupců dalších řádů, který ale mimo kapitulu podléhá hodnostně vyšším rytířům. Představitelé kapitul z Palanthasu, Thelgaardu, Solanthusu a Caergothu jsou Baili. Baili a komturové zastupují své kapituly na Generální kapitule. Generální kapitula bývá svolána při pasování nových rytířů , při povyšování, či při soudech cti. Generální kapitula také volí všechny velké rytíře a další řádové hodnostáře. Velcí rytíři jsou tři: Nejvyšší válečník, Nejvyšší kněz a Nejvyšší soudce. Tato trojice je volena z okruhu Pánů koruny, meče a růže. Velmistr je pak volen z trojice Velkých rytířů a to rozšířenou generální kapitulou, čato nazvývanou Velká rada. . Místo komturů a Baili totiž při volbě Velmistra zastupuji jednotlivé kapituly dva členové. Funkce Velmistra je doživotní. Na základě několika precedentů, však Velmistr může odstoupit, zastupovaný pak bývá radou Velkých rytířů. Velmistr tedy předsedá Generální kapitule. Titulatura velmistra je: Jeho milost Velmistr nejsvětějšího rytířského řádu Paladinova, Pán rytířů. Velmistr pak slouží jako Vrchní velitel Solamnijské armády, Nejvyšší komoří a v nepřítomnosti krále také Jako Správce Solamnie. Velmistr samozřejmě není přítomen všem vojenským tažením, tažením pak velí jednotliví maršálové. Maršálové buď mohou být tři, pro každý řád jeden, či pouze jeden. Příkladem budiž sir Sturm pán z Ostroměře za řád Koruny, sir Alfred Mar-Kenin za řád Meče a sir Derek z Korunní stráže za řád Růže při obranně Věže nejvyššího kněze při válce kopí, a na druhou stranu sir Tomáš z Telgaardu velící tamtéž při Létě Chaose.

Organizace rytířstva po Válce duší

Kapituly a Bailivi zůstávají stejné, jen místo velkých rytířů velí Solamnijskému řádu Vévodové růže, meče a koruny, kteří přímo podléhají Lordu Regentovi a Kancléři Nového Sněmu na Bělokameni.

Instrukce rytířů Řádu koruny

Čest pro rytíře řádu Koruny počíná oddaností a poslušností. V prvé řadě rytíři oddáni jsou Habbakukovi, dále pak představenému svému a bohům Dobra.
Řád rytířů Koruny je poslušen všem utlačovaným, kteří trpí pod jařmem zla a všem panovníkům, schváleným dekretem Generální kapituly, jež jsou hodny ochrany a oddanosti řádu. Seznam schválených panovníků zván jest Soupisem Oddanosti.
Poslušnost jest odrazem oddanosti. Rytíř Koruny musí býti bezpodmínečně oddán těm, kteří jsou uvedeni na Soupisu Oddanosti. Po druhé pohromě vydal řád Instrukci vedoucí k rozpoznání vládců hodných cti uvedení na Soupis Oddanosti. Rytíř těmto vládcům není bezvýhradně poslušen, ale přísahá jim věrnost.
Odpovědnost rytíře obsahuje odvádění přijmu ze statků, pomáhání ostatním rytířům a služba národům uvedených na Soupisu Oddanosti.

Instrukce rytířů Řádu meče

Rytíři Meče jednají jako šampióni bohů dobra, splňují nejčistší ideály hrdinství, odvahy a duševna. Hrdinství řád definuje jako sebeobětavý boj hájící dobro. Hrdinství zahrnuje pomoc slabým, obohacování chudých, osvobozování utlačovaných a zotročených, ospravedlňování falešně obviněných, zastupování v boji bezbranné, pomáhání ostatním rytířům, atd.
Odvaha znamená připravenost zemřít se ctí v boji za dobro, postavení se zlu beze strachu, bránění cti rytířstva nebo druha, a ochraňování slabých a bezbranných.
Silný duch je pramen, ze kterého rytíř čerpá hrdinství a odvahu. Rytíři Meče nesmějí hromaditi bohatství, veškeré bohatství předají rytířstvu (mimo peněz nutných k zabezpečení života a popř. budoucí stavbě tvrze). Denně musejí vzdávati hold Kiri – Jolithovi a bohům Dobra. V boji vyhledávají protivníky, kteří se oddali zlu. Rytíři řádu Meče nikdy nesmí zneužíti postavení svého pro nedobré činy.
Podle staré Instrukce rytíř nikdy nesměl opustiti boj se zlým protivníkem, nehledě na jeho sílu. Revidovaná Instrukce nyní určuje hodnotu opatrnosti a povoluje přežití rytíře, aby mohl pokračovat v boji proti Zlu další den.

Instrukce rytířů Řádu růže

Řád Růže definuje, že čest je řízena Právem a Moudrostí. Čest jest oddaností přísaze brániti stezky Dobra. Čestnými činy je obětování sebe sama za záchranu ostatních, kapitulace, nebo smlouva se zlým nepřítelem se nepřijímá, bránění rytířstva až do smrti, ochrana životů přátel a život v souladu s Přísahou.
Podle revidované přísahy moudrost říká. „je možno přežít, aby mohl nadále býti veden boj za větší dobro“. Kapitulace pak může vést k ústupu, nebo jednání díky kterému potom můžeme dosáhnout většího Dobra.
Právo je srdcem Instrukce a duše rytířů Růže. Vykonávání práva na komkoliv – stvůře, osobě či bohu je čest rytířů Růže. Stejně jako rytíři Meče i rytíři Růže nesmějí shromažďovat bohatství, musejí šířit vůli a vliv Dračího paladina a ostatních bohů Dobré strany Panteonu. Moudrostí určuje rytíř zda je, či není v právu a zda pro právo pracuje.
< Organizace rytířstva >
Úvod Rytíři koruny
Ke stažení ve formě slušivého PDF: sol_knight.pdf; 881kB.
Napsal Dalcor 15.02.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 3 příspěvky.
ČAS neregistrovaní : 0.004011869430542 sec;
Nenalezeny žádné záznamy.
1 až 20 z 37 >
Podobné články
ČAS 0.31722688674927 secREMOTE_IP: 34.204.201.220