3.5e rasa: Půl šotci

Pokud jsou šotci děti Krynnu, pak Půl-šotci jsou jeho puberťáci. Půl-šotci se vždy pohybují mezi světem šotků a světem lidí a nikdy se zcela nezařadí ani do jednoho.
Napsal Dragonhelm
Osobnost: Pokud Půl-šotek zdědil některé "charakterové vlastnosti" svého šotčího předka, tyto nemají převažující vliv na jeho jednaní. Půl-šotci mají sklony k příležitostnému chmatáctví, ale i přesto mají alespoň nejasné ponětí o vlastnictví a majetku. Často vracejí to co si "vypůjčili".Půl-šotci jsou svobodné duše a také se vypravují na Velkou cestu. Po jistém čase se dokonce někde usadí. Půl-šotci jsou více mazanější a prohnanější než šotci. Šotci také obvykle nemají žádné skryté důvody pro to co dělají, ale Půl-šotci ano.
Fyzický popis: Půl-šotci měří obvykle od 4,5 do 5 stop a váží něco mezi 90 - 140 librami. Vypadají jako lidé menšího vzrůstu, často jako dospívající mládež. Nemají špičaté uši jako šotci a nenosí vždy vlasy svázané do culíku. Mužům rostou drobné vousy.
Vztahy: Půl-šotci se nikdy zcela nepřiklání k nějaké rase nebo nějakému společenství. Ne-šotčí rasy považují Půl-šotky snad jen za děti na půl cestě k dospělosti. Jakmile vyjdou najevo jeho šotčí předci celé okolí se k němu začne chovat podezřívavě. Zdá se, že Půl šotci mohou celkem dobře zapadnout do šotčích komunit, ale třecí plochy se vždy najdou. Půl šotci totiž vystupují daleko odpovědněji, a proto nikdy úplně nezapadnou.
Přesvědčení: Půl-šotci jsou nejčastěji chaoticky dobří.
Domovina: Půl-šotci jakožto míšenci nepatří v podstatě nikam. Často žijí v komunitách šotků typu Šotčí blata.
Náboženství: Půl-šotci nemají žádné náboženství, ačkoliv občas uctívají Branchalu.
Jazyk: Automaticky mluví Obecnou a šotčí řečí.
Jména: Záleží na tom, jestli se Půl-Šotek narodil v lidské společnosti či v šotčí.
Mužská jména: Tarli, Tobi.
Ženská jména: Serra, Tara.
Jména rodin: : Odemykač
Dobrodružství: Půl-šotci podědili šotčí touhu cestovat po zemích Krynnu. Když ale mají potíže mají sklony k zabydlování se. Občas narazíte na Půl-šotka hledajícího své skutečné rodiče.

Rasové vlastnosti

Modifikátor vlastností: +2 obratnost
Střední velikost: Půl-šotci nemají žádné bonusy či postihy za velikost
Základní rychlost: jjejich základní rychlost je 30 stop
Obrana proti strachu: Půl-šotci nejsou zcela imunní vůči strachu, ale mají některé vrozené bonusy. Dostávají +2 bonus na všechny záchranné hody založené na strachu, jak magickém tak normálním.
Vysmívání: Půl-šotci mohou přivést nepřítele k zuřivosti jen pouhým neustálým vysmíváním, i když ne tak jak to dokáží šotci. Pokud se oběť pokouší smějícího se Půl-šotka ignorovat musí uspět v hodu na vůli s DC 10 + jeho bonus za Cha. Pokud je už jednou rozčilený, pokusí se zaútočit na šotka jakýmkoliv způsobem, ignorujíce jakékoliv jiné hrozby. Mimo to, rozzuřená nepřítel dostává postih -2 na všechny hody na útok, ovšem hněv jej také posiluje což mu dává bonus +3 na všechna zranění. Rozzuření trvá, dokud Půl-šotek nezmizí z dohledu, není mrtev, oběť je SUBDUED po dvě kola, nebo neuplyne 1k8 kol.
Zlodějské bonusy: Půl-šotci mají vrozený talent a dostávají rasový bonus +1 do Šplhání, Vyřazení mechanismu, Skrývání, Naslouchání, Otevírání zámků a Prohledávání
Oblíbené povolání: Čarodějové a bardové
"This item has been published here with permission from the Dragonlance Nexus and/or author(s), and may not be reproduced without permission. This is a fan submission and its contents are completely unofficial. Some characters, places, likenesses and other names may be copyright Wizards of the Coast.
Tento článek byl publikován s povolením Dragonlance Nexus a/nebo autora a nesmí být reprodukován bez povolení. Jedná se o neoficiální fanouškovský příspěvek. Některé postavy, místa a podobně však mohou být chráněny právy Wizards of the Coast."
přeložil: Dalcor
Napsal Dragonhelm 03.02.2007
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
ČAS 0.13907289505005 secREMOTE_IP: 44.211.31.134