3.5e rasa: Půl-Irda - Ti Ztracení

Vypráví se příběh, že Raistlin měl dceru, jejíž matkou byla Irda. Někteří tento příběh považují za šotčí pohádku, někteří mudrci prohlašují opak!
Napsal Dragonhelm
Osobnost: Půl-Irda jsou vesměs vyjímeční jedinci, kteří mají v úctě život. Jsou vnímáni jako charismatičtí lidé, což často pracuje v jejich prospěch. Pokud se rozhodne Půl-Irda využívat svého kouzla osobnosti, může teoreticky získat jistou formu politické moci.
Fyzický popis: Půl-Irda vypadají jako štíhlí lidé, vysocí něco okolo 6-ti stop. Jejich rysy jsou jak vytesané z kamene, elegantní svoji temnou krásou. Ve většině případů mají Půl-Irda černé vlasy, zřídka kdy mají jinou barvu a když už, tak stříbrnou nebo bílou. Jejich oči mají stejnou barvu jako oči jejich předka z Irda, nejčastěji stříbrnou, ve velice vzácných případech to může být barva jantaru, nebo zlatá.
Půl-Irda zdědili něco ze zvučného hlasu svých ne-lidských předků, který mohou použít pro získání kontroly nad náladou publika, proto je z jejich řad mnoho vynikajících bardů. Půl-Irda nezdědili po svých Irda předcích schopnost měnit vzhled, ačkoliv někteří učenci se domnívají, že v ojedinělých případech je i toto možné. Samozřejmě, pokud je toto možné, Půl-Irda na sebe nemůže vzít více různých podob. Díky neschopnosti měnit vícenásobně svůj vzhled, Půl-Irda také nemají přirozený šarm svých ne-lidských rodičů.
Přesvědčení: Většina Půl-Irda má tendenci být dobrého přesvědčení stejně jako jejich Irdští předkové. Ovšem díky lidským předkům, nemají zábrany být jakéhokoliv přesvědčení.
Domovina: Půl-Irda nemají žádnou zemi jen pro sebe, vzhledem k tomu, že jsou míšenci. Žijí v zemích rodiče se kterým vyrostli.
Půl-Irda dobrého přesvědčení cítí často vábení ostrovního domova Irda a to v době kdy je měsíc Solinár v úplňku Pokud je Půl-Irda neutrálního přesvědčení, cítí vábení Lunitáru a nutnost nalézt zdroj neutrální magie. Tací Irda většinou hledají Věž vysoké magie v lese Žďárské cesty. Zlý Půl-Irda slyší na vábení Nuitáru a má snahu vyhledat Věž vysoké magie v Palantasu.
Půl-Irda neznají důvod tohoto volání. Učenci věří, že jejich lidská polovina jim umožňuje naslouchat všem měsícům, ne jen Solináru.
Náboženství: Půl-Irdové nejčastěji uctívají jednoho ze tří bohů magie, ovšem ne vždy tomu tak je.
Jazyk: Půl-Irda mluví jazykem společnosti, ve které vyrostli. Pokud vyrostli u Irda, mluví irdsky, pokud u lidí, mluví místním lidským jazykem.
Jména: Půl-Irda si dávají jména připomínající jim jejich rodiče.
Mužská jména: Maistline
Ženská jména: Usha
Jména rodin: Stejné, jako jejich rodiče.

Rasové vlastnosti

Modifikátor vlastností: +2 charisma, -2 odolnost
Střední velikost: Půl-Irda nemají vzhledem k jejich velikosti žádné speciální bonusy
Základní rychlost: jejich základní rychlost je 30 stop
Magie: Díky jejich blízkému vztahu k magii, Půl-Irda čarodějové dostávají navíc jedno kouzlo nejvyšší úrovně, jaký jsou schopni seslat. Když Půl-Irda postoupí na další úroveň zkušenosti, kouzlo navíc se přesune k vyšší úrovni kouzel, u nižší nezůstává
Změna podoby: Půl-Irda mají omezenou schopnost měnit podobu, stejně jako jejich nelidští předkové. Půl-Irda nesmí změnit svou výšku a musí uspět v hodu na výdrž s DC 15.
Pokud uspěje, je schopen měnit barvu kůže, vlasů a může měnit rysy v obličeji. Pokud neuspěje nesmí vykonávat žádnou činnost po dobu 1k6 kol. Proces změny trvá dvě kola a je velice bolestivý.
Automatické jazyky: Obecná, Jazyky navíc: všechny vyjma speciálních jazyků (vyjímku tvoří řeč Magie)
Oblíbené povolání: Čarodějové a bardové
"This item has been published here with permission from the Dragonlance Nexus and/or author(s), and may not be reproduced without permission. This is a fan submission and its contents are completely unofficial. Some characters, places, likenesses and other names may be copyright Wizards of the Coast.
Tento článek byl publikován s povolením Dragonlance Nexus a/nebo autora a nesmí být reprodukován bez povolení. Jedná se o neoficiální fanouškovský příspěvek. Některé postavy, místa a podobně však mohou být chráněny právy Wizards of the Coast."
přeložil: Raist
Napsal Dragonhelm 04.02.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 0 příspěvky.
ČAS 0.15652990341187 secREMOTE_IP: 44.211.31.134